Ibitabo 7 byagufasha kurema no kugira umutungo

Ubushakashatsi bwerekanye ko abantu 88% bakize bafata nibura buri munsi iminota 30 basoma. Niba bibakundira  nawe byakora.

Nkuko muri bubibone urutonde rugizwe n’ibitabo 7 byanditswe n’abantu twavuga b’imitungo cyangwa se imari uhereye kera ukagera kubiri gusohoka muri iki gihe. Ntucikwe rero no kumva no gusesengura ibyo aba bahanga bavuga.

  1. Think and grow rich” cya Napoleon Hill

Umunyamakuru Napoleon yakoze ubushakashatsi kubantu barenga 500 bubatse imari ntakindi bahereyeho, harimo Henry Ford, Andrew Carnegie,Charles M.Schwab… iki gitabo nubwo ari icya kera cyagufasha kumva neza ko kuba umukire bishingiye cyane ku mitekerereze kurenza ibindi byose umuntu yibwira. Muri make avuga ku mafaranga, ubukire cyangwa imari, nyuma akaza gusobanura inzitizi ziterwa n’imyitwarire ituma abantu baguma aho bari byaba bibi bagasubira inyuma aho kugirango bakomeze bubake ubukire ,agasoza yigisha uko watangira gutekereza kunzira yakugeza kucyo wifuza.

  1. Business Adventure” cyanditswe na John Brooks

Abantu bakize bizera ko gutangira ubucuruzi ari inzira yihuse yo kubona amafaranga. Iki gitabo kandi cyasomwe  na Bill Gates na Warren Buffet kizakwigisha uko babikora.  Brooks yanditse inyandiko ndende zibanda kukibazo akakijya imuzi akerekana ingingo nyazo zatumye ibintu bigenda neza kuri bo.

3. “The Little book of common sense investing” cya John C. Bogle

Imwe mu nzira nziza iboneye yo kubaka ubukire ni ugushora Imari. Nibura iyo bikozwe neza. Bogle uyobora ikigo cya Vanguard Group agaragaza uburyo byoroshye bwuko washora imari.

  1. Tools of Titans” cyanditswe na Tim Ferriss

Ese bisaba  iki kugirango ube umuherwe?iki gitabo cy’uyu mugabo cyaraguzwe cyane asesengura ibyo ibyamamare mukwiruka,abayobora ibigo bikomeye n’abandi ibyo bakora buri munsi. Ferriss yarakomeje ajya kubaza abandi barenze kuri rubanda bagera kuri  200 asanga  ko abagize aho bagera, bahuje ibintu bigera kuri 3 bibasubizamo imbaraga: kwanga gutsindwa, gukunda gutsinda, guhera kubusa. Yongeraho ko abantu yabonye bageze ku bukire bari bafite ikibazo kihariye bashakaga gukemura.

  1. The richest Man in Babylon” cyanditswe na George S.Clason

Imyaka ya kera itari mike Clason yashyize hanze ibanga ryo kuba umukire mu myaka y’ 1926. Avuga ko iryo banga atari iry’umuntu umwe gusa. Icyo bisaba kuba umukire ni ugucakira no kwitondera imwe mu mitekerereze nko kwihemba mbere ya byose no kubaho mubyo ufite akaba abisobanurira mu migani.

  1. Rich dad poor dad” cya Robert Kiyosaki

Kiyosaki asenya imvugo yari yaramamaye ivuga ko ukeneye gukorera mafaranga menshi kugirango ube umuherwe. Yifashisha inkuru y’aba se babiri, uwe nyirizina na se w’inshuti ye, agaragaza uko wakira kandi uhembwa umushahara muto. Ikindi kandi ahinyuza imyemerere iri mubantu batari bake ivuga ko inzi ari umutungo winjiza, yerekana ikinyuranyo kiri uko abantu bakize n’abari hagati mu bukire bahitamo guhembwa. Yibanda kandi cyane mu gutanga itandukaniro cyane ku mitungo yinjiza amafaranga n’imitungo umuntu aba afite ariko umusaba gushora amafaranga.

  1. the Automatic Millionaire” cya David Bach

Umunyemari akaba n’umujyanama kubyerekeranye n’umutungo David Bach yerekana imyimvire itari myiza abantu bagira.  Dore uko yanditse muri iki gitabo “ ntukeneye kugira igenamigambi, singombwa kuba ukorera menshi kugirango ugire ubukire.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.